Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.menyegzo.hu weboldalára (a továbbiakban “Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  • A Weboldalon található tartalom a Weboldal kizárólagos szellemi tulajdona.
  • A Weboldal fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weboldal tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A Weboldal előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részének (szöveg, grafika, védjegy, fotó, audio- vagy videó hanganyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
  • A Weboldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely rész kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos.
  • Tilos a Weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.
  • A Weboldal jogosulatlan felhasználása büntető- és polgár jogi következményeket von maga után.
  • A Weboldalon megjelenített bármely tartalom részletét idézni csak a Weboldalra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben lehet, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Weboldalra, mint forrásra – és amennyiben megjelölésre került, a szerzőre – utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

A Weboldalon megjelenített, napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági cikkek vagy e témákról sugárzott művek többszörözése, nyilvánossághoz való közvetítése – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos.

Az menyegzo.hu domainnév szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – hivatkozás kivételével – kizárólag a Weboldal előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségeknek a Weboldalon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Weboldal pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

©Menyegzo.hu, ©menyegzoHU